തിരുവെഴുത്തുകളുടെ അബദ്ധരാഹിത്യം – പ്രസിദ്ധമായ ചില വാദങ്ങള്‍

ബൈബിള്‍ ദൈവവചനമാണ്‌, ദൈവത്തിന് തെറ്റുപറ്റുകയില്ല, അതിനാല്‍ ബൈബിളില്‍ തെറ്റുകള്‍ ഒന്നും ഇല്ല. ബൈബിളിന്റെ അബദ്ധരാഹിത്യം  തെളിയിക്കുവാന്‍ വേണ്ടി ഏറ്റവും വ്യാപകമായി ഉപയോഗിക്കപ്പെടുന്ന ഒരു വാദമാണിത്‌. പ്രത്യക്ഷത്തില്‍ ശക്തമെന്ന് തോന്നുന്ന ഈ വാദം പക്ഷെ പക്ഷെ ബൈബിളില്‍ നിന്ന് നേരിട്ട് തെളിയിക്കുക എന്നത്

Continue Reading

Sliding Sidebar