Blog Posts

തിരുവെഴുത്തുകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ സാർവത്രിക പുനഃസ്ഥാപനം പ്രത്യാശിക്കാമോ?

സാർവത്രിക പുനഃസ്ഥാപനമെന്നത്‌, ആദിമ നൂറ്റാണ്ടുകളിൽ ക്രിസ്തീയ ലോകത്ത് വ്യാപകമായിരുന്നു ഒരു വിശ്വാസമായിരുന്നു. ഓർത്തഡോക്സ് സഭകളിലെ ഒരു ന്യൂന പക്ഷം ദൈവശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർക്കിടയിലാണെങ്കിലും കൃത്യമായ ഒരു ചരിത്രപരമായ പിന്തുടർച്ചയുള്ള ഒരു വിശ്വാസമാണിത്. പൂർണ്ണമായും ബൈബിൾ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തി ഇത്തരമൊരു പ്രത്യാശയെ വിശദീകരിക്കുവാൻ ശ്രമിച്ചാൽ പരമ്പരാഗത പെന്തക്കോസ്ത് വീക്ഷണങ്ങളുമായി അതിന് എത്രത്തോളം പൊരുത്തമുണ്ടാകുമെന്ന ഒരു താരതമ്യമാണ് ഈ പോസ്റ്റിൽ ഞാൻ വ്യക്തമാക്കുവാൻ ശ്രമിക്കുന്നത്. പെന്തക്കോസ്ത് വീക്ഷണങ്ങളോട് പരമാവധി ചേർന്ന് നിൽക്കുന്ന നിലയിൽ ഇതിന്റെ അടിസ്ഥാനങ്ങളെ വിശദീകരിച്ചാൽ എങ്ങനെയായിരിക്കുമെന്ന എന്റെ ധാരണയാണ് താഴെകൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഇതിന്റെ സാധുത എത്രത്തോളമുണ്ടെന്നത് വിമര്ശനാത്മകമായി വിലയിരുത്തപ്പെടേണ്ടതാണ്. അതിനാൽ ഇത് എന്റെ അന്തിമ ഔദ്യോഗിക നിലപാട് എന്ന നിലയിലല്ല അവതരിപ്പിക്കുന്നതെന്ന് വായനക്കാരെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നു: പുതിയ യെരുശലേമില്‍ ലഭിക്കുന്ന പ്രതിഫലങ്ങള്‍ ഇപ്പോള്‍ അനുഭവിക്കുന്നില്ലെങ്കിലും യേശുവിനെ കര്‍ത്താവായി സ്വീകരിച്ചവര്‍ക്ക് ഇപ്പോള്‍

Continue Reading

What does Christmas demand from you?

It is very easy for anyone who is not a believer to neglect the real meaning of the Christmas story by just saying that Christmas is all about the ‘birth’ of the “Jesus – The God of Christians”. Such an assertion doesn’t fully capture the true message of the Gospel stories. Mathew and Luke in their retelling of the nativity account from two different sources portray it as the birth of a King with a never-ending Kingdom who saves His

Continue Reading

എബ്രായ ലേഖനത്തിന്റെ എഴുത്തുകാരന്‍

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Papyrus_Amherst_3a,_3b_-_Morgan_Library,_Pap._Gr._3_-_private_letter_%2B_Epistle_to_Hebrews_1,1.jpg

എബ്രായ ലേഖനം വളരെ ആഴമേറിയ ദൈവശാസ്ത്ര പഠനങ്ങള്‍ക്ക് വിഷയീഭവിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ലേഖനമാണ്. വേദപണ്ഡിതനായ  റൈമോണ്ട് ബ്രൌണിന്‍റെ അഭിപ്രായത്തില്‍ “പുതിയനിയമത്തിലെ ഏറ്റവും ഹൃദയഹാരിയായ രചനയാണ്” ഈ ലേഖനം (An introduction to newtestment, Raymond Brown, 1997). വായനക്കാരെ വിട്ടുവീഴ്ചയില്ലാത്ത ഒരു ക്രിസ്തീയ പ്രതിബദ്ധതയിലേക്ക് നയിക്കുവാന്‍ പര്യാപ്തമായതും അപ്പോള്‍ തന്നെ പുതിയനിയമത്തിലെ ഏറ്റവും തീവ്രമായ മുന്നറിയിപ്പുകളും അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ഒരു ലേഖനമാണിതു. തന്‍റെ ഈ ലേഖനത്തെ രചയിതാവു തന്നെ വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത് പ്രബോധനവാക്യം എന്നാണ് (എബ്രാ 13:22). ലേഖനത്തിന്‍റെ പ്രധമ സ്വീകര്താക്കള്‍ അഭിമുഖീകരിച്ചിരുന്ന പ്രശ്നങ്ങളെ മുന്‍നിര്‍ത്തിയാണ് ഈ ലേഖനം എഴുതപ്പെട്ടത് എന്നതിലേക്കു വിരല്‍ ചൂണ്ടുന്ന ധാരാളം പരാമര്‍ശങ്ങള്‍ ഈ ലേഖനത്തില്‍ അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്(എബ്രാ 3:12-13 ; 6:10-12 ; 10:25,29,35-39 ; 12:3-4 ; 13:2-19). അതിനാല്‍ തന്നെ

Continue Reading

തിരുവെഴുത്തുകളുടെ അബദ്ധരാഹിത്യം – പ്രസിദ്ധമായ ചില വാദങ്ങള്‍

ബൈബിള്‍ ദൈവവചനമാണ്‌, ദൈവത്തിന് തെറ്റുപറ്റുകയില്ല, അതിനാല്‍ ബൈബിളില്‍ തെറ്റുകള്‍ ഒന്നും ഇല്ല. ബൈബിളിന്റെ അബദ്ധരാഹിത്യം  തെളിയിക്കുവാന്‍ വേണ്ടി ഏറ്റവും വ്യാപകമായി ഉപയോഗിക്കപ്പെടുന്ന ഒരു വാദമാണിത്‌. പ്രത്യക്ഷത്തില്‍ ശക്തമെന്ന് തോന്നുന്ന ഈ വാദം പക്ഷെ പക്ഷെ ബൈബിളില്‍ നിന്ന് നേരിട്ട് തെളിയിക്കുക എന്നത് പലരും കരുതുന്നത് പോലെ അത്ര എളുപ്പമല്ല. ദൈവ വചനം (ῥῆμα  θεοῦ / λόγος τοῦ θεοῦ), കര്‍ത്താവിന്റെ വചനം (ῥήματος τοῦ κυρίου) എന്നീ പ്രയോഗങ്ങള്‍ ബൈബിളിനുള്ളില്‍ എവിടെയും ബൈബിളിലെ പുസ്തകങ്ങളുടെ സമാഹാരത്തെയോ (ഉദാഹരണമായി പഴയ നിയമം) ബൈബിളിലെ ഏതെങ്കിലും പുസ്തകത്തെ പൊതുവില്‍ പരാമര്‍ശിക്കുവാന്‍ വേണ്ടിയോ ഉപയോഗിച്ചിട്ടില്ല. പ്രസംഗിക്കപ്പെട്ട സന്ദേശത്തെയോ പഴയ നിയമത്തില്‍ നിന്നുള്ള ഉദ്ധരണികളുടെ കാര്യത്തില്‍ ദൈവം ചെയ്ത ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്രത്യേക പ്രസ്താവനയെയോ ഒക്കെ പരാമര്‍ശിക്കുന്നതിനാണ്

Continue Reading

Sliding Sidebar